Ansatte

GISLE HALVORSEN

Gisle er utdannet økonom og er autorisert finansiell rådgiver. Han har praksis fra bank og forsikring siden 1984. Han jobbet som Distriktssjef i Vår Bank og forsikring fra 1989 til 1995. I perioden fra 1995 til 1998 hadde han ansvaret for fylkene Buskerud og Telemark som Salgssjef i Vår Bank og forsikring. Før han begynte som selvstendig rådgiver var han ansatt som Soussjef i Kreditkassen Tromsø. Her hadde han ansvaret for noen av bankens største bedriftskunder. I tillegg hadde han ansvaret for å optimalisere bedriftenes overskuddslikviditet.

I 2000 startet han verdipapirforetaket , Aktiv Link Kapitalforvaltning ASA hvor han var hovedaksjonær. Her jobbet han som Adm. Dir frem til 2011.

Fra 2011 har Halvorsen jobbet som Ass.Prosjektleder og som finansiell rådgiver i Idema Invest AS.