Bryggelån-mellomfinansiering

HVA ER ET BRYGGELÅN-MELLOMFINANSIERING

  • Det er en kortsiktig mellomfinansiering/lån som løper 3-9 mnd og som deretter tilbakebetales med renter og hovedstol
  • Brukes ofte av bedrifter som trenger kapital raskt for å få gjennomført transaksjoner som for eksempel håndpenger for eiendomskjøp
  • Tilbakebetales ved obligasjonslån, bankfinansiering, kapital fra aksjeemisjon etc
  • Våre bryggelån har gitt ca 15 % pa