Quantum- Unit Link

HVA ER EN UNIT LINK KONTO?

  • —Utsatt skatt på avkastning ved kjøp/salg i konto
  • —Alle dine investeringer i en konto
  • —Du slipper å gjøre egen skatteberegninger
  • —Du styrer selv hvem som skal ha verdiene etter din død
  • —101 % utbetales ved dødsfall til etterlatte
  • —Du får fradrag for alle investeringskostnadene
  • —Flytter du inn i UL aksjer/fond med tap får du fradraget på årets ligning
  • —Kan pantsettes
  • —Sterkt kreditorvern
  • —Du får egen tilgang til konto via internett