Selskapsobligasjon

HVA ER EN SELSKAPSOBLIGASJON?

  • En selskapsobligasjon er et lån til en bedrift med en fastsatt dato for tilbakebetaling
  • Løpetiden er normalt 3-5 år
  • Renten eller avkastningen utbetales løpende kvartalsvis inntil lånet forfaller til betaling
  • Ved forfallstidspunktet betaler utsteder den avtalte verdien av obligasjonen tilbake til innehaveren av obligasjonen
  • Obligasjoner kan vanligvis omsettes fritt i andrehåndsmarkedet
  • På Oslo Børs omsettes det obligasjoner for ca 10 milliarder daglig
  • Våre obligasjoner gir 8-11 % årlig avkastning